18 października 2009

Wystąpienie Artura Zawiszy

Video dokument -

Zamieszczam dwie części reportażu filmowego z wystąpienia posła Artura
Zawiszy wygłoszonego podczas Kongresu Ligi Polskich Rodzin 10 października
2009 r. w Warszawie.

Tadeusz Zieliński


Video 1:
Artur Zawisza
na Kongresie LPR (1)

Video 1:
Artur Zawisza
na Kongresie LPR (2)
Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

__________

Walne Zgromadzenie

15 października br. o godz. 18 rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum". Podczas zebra-
nia Zarządowi Klubu udzielone zostało absolutorium za poprzeni rok. Komisja Rewizyjna nie zgłosiła żadnych uwag do sprawozdania z działalności oraz sprawo-
zdania finansowego przygotowanych przez Zarząd. Ponadto został uzupełniony
skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Zmianie uległ również Zarząd Klubu. Na stanowisku Wiceprezesa Teresę Tra-
czuk zastąpił dotychczasowy Skarbnik Krzysztof Kobylas. Teresa Traczuk z powodze-
niem ukończyła studia i z tego względu opuściła nasze szeregi. Dziękujemy za współpracę i życzymy sukcesów w karierze zawodowej. Nowym Skarbnikiem został wybrany Łukasz Ignaciuk. Na końcu omówione zostały plany na przyszły rok.

Serwis Klubu
- http://www.kul.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz