3 października 2009

Zawiadomienie o przestępstwie

Dnia 2 października 2009 r. redakcja "Biuletynu Narodowego" wraz z grupą mieszkańców Lublina złożyła w lubelskiej Prokuraturze zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstw przez organizatorów prowokacyjnej wystawy na Pla-
cu Litewskim w Lublinie.

Ciekawe, czy Prokuratura Lublin-Północ - tak skwapliwa w tropieniu urojonych "antysemitów" i polskich "szowinistów" podobnie potraktuje siewców antypolonizmu? W dniu wczorajszym zaprezentowaliśmy krótki film
dokumentujący to wydarzenie.

Red. naczelny pisma
Grzegorz WysokFoto -
Skandaliczna wystawa
dwunastu zaprojektowanych w formie
komiksu plakatów, reklamująca lubelskie
Konfrontacje Teatralne


Lublin, dnia 1 X 2009 r.

Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ
ul. Okopowa 2 A
20-950 Lublin

Zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przestępstw
z art. 202 kk i art. 256 kk oraz wykroczenia z art. 141 Kodeksu Wykroczeń
przez organizatorów wystawy na Placu Litewskim w Lublinie
reklamującej Konfrontacje Teatralne.


Uzasadnienie

W dniu 25 września 2009 r. na Placu Litewskim w Lublinie zainstalowana
została wystawa w formie plansz przedstawiających dwie nagie kobiety. Plansze umieszczono w taki sposób, że wszystkie osoby, w tym nieletni, którzy licznie odwiedzają to miejsce są narażone na widok treści pornograficznych, co wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 202 kk.

Dodatkowo w usta umieszczonych na fotografiach agresywnych i roznegliżowanych kobiet włożono formie napisów słowa zupełnie nieadekwatne do prezentowanych treści a stanowiące w naszym odczuciu drwinę z ofiar systemów totalitarnych i nawołujących do nienawiści na tle narodowym, co stanowi przestępstwo określone w art. 256 kk.

Nadmieniamy, iż Rzeczypospolita Polska podpisała szereg konwencji międzynarodowych, np. w 1992 r. w Strasburgu, gdzie zobowiązała się do przeciwdziałania pornografii i poniżania kobiet.

W związku z powyższym wnosimy, jak na wstępie.

(podpisy)


Biuro podawcze
Prokuratury Okręgowej
ul. Okopowa 2 A
20-950 Lublin
2 październik 2009 r.
(podpis)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz