20 października 2009

Wykłady w lubelskim KiK

Serdecznie zapraszamy
na spotkania organizowane przez lubelski
Klub Inteligencji Katolickiej

Program spotkań klubowych
w miesiącu październiku 2009 r. -

- 5.10. (poniedziałek) - Zbigniew Strzałkowski
"Biała Księga. Deportacje, wysiedlenia, wypędzenia Polaków
przez Rosjan i Niemców"
- 9.10. (piątek) - prof. Mirosław Piotrowski
"Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej" -
promocja książkiFoto 01:
Spotkanie promujące książkę
uświetnił swoim wystąpieniem historyk
Mirosław Piotrowski - prof. KUL
i poseł do PE

9 października 2009 r. w lokalu Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie odby-
ła się promocja długo oczekiwanej książki o działaniach lubelskiego inspektoratu Na-
rodowych Sił Zbrojnych w okresie powojennym. Autorem prawie 400-stu stronico-
wej publikacji jest historyk i prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego p. Mirosław
Piotrowski - poseł do Parlamentu Europejskiego, od wielu lat zajmujący się sto-
sunkami polsko-niemieckimi w XX w. oraz historią najnowszą Polski (w tym organa-
mi bezpieczeństwa PRL).

Książka "Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie po II wojnie światowe" jest
owocem kilkuletniej pracy autora przy gromadzeniu materiałów, przeprowadzaniu wy-
wiadów, rozmów, redagowaniu tekstu oraz opracowaniu graficznym. Zaprezento-
wana na spotkaniu publikacja jest pierwszym monograficznym ujęciem dziejów Na-
rodowych Sił Zbrojnych (NSZ) na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej. Uwagę czytelnika zwraca podział pracy na dwie części: opracowanie oraz słownik zawierający kilkaset biogramów dowódców i żołnierzy NSZ Okręgu III Lublin. Główny trzon po-
zycji oparty został na nieznanych i niewykorzystanych dotychczas aktach byłej bezpie-
ki zgromadzonych w archiwach IPN w Lublinie i Warszawie. Autor skorzystał także
z dokumentacji przechowywanej w Archiwum Państwowym w Lublinie, Archiwum Akt Nowych oraz w Centralnym Archiwum Państwowym w Warszawie. Istotną wartość rozprawy stanowią dołączone do niej mapy, za pomocą których ukazano m.in. struktu-
rę organizacyjną i akcje zbrojne oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelsz-
czyźnie w latach 1944-1947. Jest to niewątpliwie cenna książka, dotycząca regional-
nej historii oddziałów niepodległościowego podziemia zbrojnego oraz form ich zwalczania przez bezpiekę i formacje sowieckie.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)Foto 02:
Publiczność wysłuchała
wykładu gościa na temat historii
NSZ na Lubelszczyźnie

- 13.10. (wtorek) - mgr Paweł Zyzak
"Młodość Lecha Wałęsy i jej wpływ na późniejszą działalność"
- 15.10. (czwartek) - mgr Luiza Dudkowiak
"Tajemnice najstarszych kościołów w Lublinie"
- 19.10. (poniedziałek) - mgr Radosław Brzózka
"Misja mediów - między targetem a prawdą"
- 22.10. (czwartek) - dr Agnieszka Szołucha
"Cykl: Nieznane dzieje znanych postaci. cz. II: Eliza Orzeszkowa"
- 28.10. (środa) - ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC
"Polska Misja Katolicka we Francji i ambasada warszawska
1945-47"

Spotkania odbędą się w budynku KiK
przy ul. Rayskiego 3 w Lublinie.
Godzina 17.00.

Wstęp wolny!

1 komentarz:

  1. A Wasz kumpel EuGeniusz eSBecki twierdzi, że Piotrowski to agent SB (Służb Bertone), na dodatek Niemiec i antypolak wystawiony przez kard. Bertone, aby zniszczyć karierę w PO-lityce jego Białej Matki.

    OdpowiedzUsuń