7 października 2009

Proces Grzegorza Wysoka

Proces polityczny
redaktora Grzegorza Wysoka

22 września w Lublinie miał rozpocząć się bezprecedensowy proces politycz-
ny, w którym oskarżonym jest Grzegorz Wysok, który według "Gazety Wyborczej" na łamach swojego pisma opublikował artykuł "nawołujący do nienawiści wobec Ży-
dów". Do rozprawy jednak nie doszło, bo nie zjawiła się na niej Prokurator.
Grzegorz Wysok złożył wniosek o doprecyzowanie aktu oskarżenia.Foto:
Sala nr 5 Wydziału
Karnego Sądu Rejonowego w Lublinie
Przy ławie oskarżonych z obruszenia "Gazety
Wyborczej" stoi red. Grzegorz Wysok


Grzegorz Piotr Wysok - urodzony w 1964r, historyk, doktorant KUL, działacz opo-
zycji niepodległościowej w latach 1978-81. Współpracownik Ruchu Obrony Praw Czł-
owieka i Obywatela. Założyciel Ruchu Szańca. Redaktor pisma "Szaniec", "Kieru-
nek", w stanie wojennym internowany i represjonowany. Współzałożyciel Klubu Myśli Politycznej Vade Mecum i pisma o tym tytule. W III RP działacz narodowy, wspó-
łzałożyciel Lubelskiego Lobby Przeciw UE, w latach 1997-99 prelegent w Instytucie Edukacji Narodowej, członek Związku Obywatelskiego, Organizacji Monarchistów Polskich i Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta.

Mający się dzisiaj odbyć proces miał dotyczyć odnoszącego się do Grzegorza Wy-
soka oskarżenia o szerzenie treści znieważających narodowość żydowską oraz nawołu-
jących do nienawiści. Rozprawa miała rozpocząć się dziś w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Prokuratura jednak nie wykazała w akcie oskarżenia o jakie konkretne wpisy na blogu oskarżonego i kolportowanych przez niego ulotkach chodzi. Grzegorzy Wysok złożył wniosek o doprecyzowanie oskarżenia. Wolą sądu zostanie on rozpatrzony
16 października.

A oto fragment artykułu "Gazety Wyborczej" z czerwca br., który mówił o sprawie Grzegorza Wysoka: Prokuratura wszczęła śledztwo po publikacji "Gazety". Napisaliśmy, że W. jest autorem większości tekstów, a jednocześnie wydawcą "Biuletynu", nieza-
rejestrowanego pisma ukazującego się w Lublinie. W. kolportuje je wśród mieszkańców i polityków. W ub. roku w sierpniowym numerze czasopisma przedstawiał Żydów jako chciwców chcących z Polski wykroić własne państwo - według "Biuletynu" żydowski działacz Ronon Eidelman to prominentny przedstawiciel "przedsiębiorstwa Holocaust" domagającego się od Polski "wypłaty haraczu w wysokości około 65 mld dolarów".

"Gazeta" ujawniła, że "Biuletyn" był regularnie dostarczany do skrzynek pocztowych lubelskich radnych. Żaden z rajców nie zareagował na treści w nim zawarte. Po artyku-lach w "Gazecie" Grzegorz W. zaczął się promować jako bojownik o wolność słowa. Swoje wystąpienia umieszczał w popularnym serwisie internetowym You Tube, a także
na swoim blogu. "Mowę nienawiści", czyli używanie języka w celu znieważenia, po-mówienia albo rozbudzenia nienawiści, piętnują organizację zajmujące się ochroną praw człowieka, m. in Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Redakcja

Źródło -
http://lublin.com.pl/

__________

Video 1:
Proces polityczny (4)
- po wyjściu z sali rozpraw

Video dokument -

Powyżej zamieszczamy ostatnią część filmowego reportażu z procesu polity-
cznego red. Grzegorza Wysoka - wydawcy "Biuletynu Narodowego" oskarżonego o "szerzenie nienawiści na tle rasowym".

O przedstawieniu zarzutów przesądziła oszczercza opinia biegłego "historyka"
Konrada Zielińskiego z UMCS, który napisał, że Grzegorz Wysok znieważył Żydów
tylko dlatego, że przedstawił ich jako chciwców chcących z Polski wykroić wła-
sne państwo, a żydowskiego działacza Ronona Edelmana - jako prominentnego przedstawiciela "przedsiębiorstwa Holocaust" domagającego się od Polski wy-
płaty haraczu w wysokości około 65 mld dolarów -

Tadeusz Zieliński


Filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz